Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

Şirin Kırşehir
Hazırlayan 

 

   

 

        Atatürk'ün Kırşehir'e Gelişi
 

 

OZANLARI

 
ANA  SAYFA  

        Halk    edebiyatı    çok  zengindir. Pek çok   halk   şairi  yetişmiştir.   Zengin halk  oyunları  ve müziği vardır. Oyunlarda  kaşık ve zil  havaları  ve halaylar  yaygındır.  Çok  sayıda    türküleri  ile meşhurdur. Üç ayak, demirağa, koca oyun ve Kırşehir ağırlaması  meşhurdur.

       Türkülerinde    aşkı,   sevgiyi,    yalnızlığı    bolca    işleyen   Kırşehirliler,  yanında yöresinde gördüğü doğa olaylarından etkilenmiş duygu dolu insanlardır.

        Kırşehir, Türk Ulusunun genel  kültür karekterini  bozmadan sürdüren  insanların      yaşadığı bir şehirdir. Kırşehir, gözü tok, gönlü zengin insanlarla doludur. Kırşehir yöresi    insanları sevinç ve  kederlerinde hep  ölçülüdürler.  Bahar ve   yaz   aylarında   genellikle   düğünlerde  ağırbaşlı  ve i çten  bir   söyleşi  havası  vardır.  Kırşehir'in bir türküsünü     dinlemeden    bir   manisini   duymadan,  bir   çullamasını    yemeden,  bir höşmerimini tatmadan, bir  düğününe  konuk olmadan Kırşehir halkını   ve   folklorunu tanımak mümkün değildir.

 KIRŞEHİR'Lİ OZALAR

1. Aşık Musa                      6. Neşet Ertaş                     
                       2. Aşık Said                        7. Aşık Boyacı ( Esat Hüseyin Canıtez)     
 3. Aşık Seyfullah                 8. Şemsi Yastıman               
4. Aşık Hasan (Nebioğlu)    9. Çekiç Ali                         
      5. Muharrem Ertaş            10. Dursun Kaya                        

KIRŞEHİR
TARİHİ  
COGRAFYASI
OZANLARI
NEŞET ERTAŞ
İLÇELERİ
MUCUR
KAMAN
ÇİÇEKDAĞ
AKPINAR
BOZTEPE
AKÇAKENT
 
 
   
           AŞIK MUSA (.... 1833 veya 1843=  ) 

            Ünlü halk  ozanının,   Kaman'a   bağlı  Savcılı   Ağzıboz   Köy'ünde   Yaşadığı anlaşılıyor. Doğum tarihi  bilinmemektedir. 1833 ya da 1943'de öldüğü  sanılmaktadır.  Ayrı bir dille    şiirler   yazmıştır. Saz  çalarak  köy  odalarında  şenliklerde   söylediği  şiirler  şimdi  bile  halkın dilindedir. Toklumenli Aşık Said ile aynı  yıllarda yaşadığı ve  ona  saz  öğretttiği  söylenmektedir.

       AŞIK SAİD (1835-18 OCAK 1910)

          Kırşehir'e bağlı Toklumen Kasabasın'da doğdu. 18 yaşlarında Kayseri'ye giderek  ikibuçuk yıl medrese eğitimi gördü. Köyüne döndükten sonra  kayıkçılık yaptı. Şiirleri  onun çok yer gezmiş olduğunu gösteriyor.  Aşık Said'in   türkülerinin çoğu Kırşehir ve çevresinde halen yaşamaktadır. T.R.T.  repertuarına geçmiş çok sayıda eseri vardır. 75 yaşında ölen Aşık Said'in  mezarının  yerini bilene rastlanmadı. Toklumen Köy'ünde adına dikilmiş anıt  heykeli vardır.

     AŞIK SEYFULLAH (1896-1972)

          Aşık Said'in dördüncü oğludur. Toklumen'de doğdu. Kendi kendine okumayı öğrendi.  Doğaya vurgundu. sıla özlemiyle doluydu. Çok yer gezmiş, çalıp söyleyerek, ününü her  yana duyurmuştur. 20 Aralık 1972'de vefat etmiştir.

Yedi yaşında girdim ilim dersine,                
Onikisinde döndü işim tersine,                    Onsekizinde girdim aşkın kursuna,            Düştüm bülbül gibi figana yattım.               

Ondokuzunda ateş düştü özüme,                
Rüyada bir sima çarptı gözüme,                
Yirmisinde düzen verdim sazıma,               
Düştü garip başım sevdaya yarab.  
            

     AŞIK HASAN(NEBİOĞLU) (1902-1989)

          Mucur'a Bağlı Geycek Köy'ünde doğdu. Okuması olmayan Aşık Hasan'ın şiirleri ve  söyleyişi ile ün kazanmış. Sevda, Doğa, Yurt ve Tanrı sevgisi ile şiirler yazmıştır. 10
çocuk babası olan Aşık Hasan şiirlerini "Aşık Hasan'ın Bütün Şiirleri" adlı kitabında toplamıştır.

   MUHARREM ERTAŞ (1913 - 3 ARALIK 1984)

          Muharrem Ertaş Osmanlı’ya kafa   tutan   Avşar   Türkmenlerinin   ünlü  şairi Dadaloğlu’nun “Ferman padişahın  dağlar  bizimdir.” Deyişini   havalandırıp,  Abidin ertemin   deyimi  ile  “ bozlağı  Çukurova dan  Kırşehir’e  indirince”  ne  söylediğini bilmeyecek kadar cahil değildir. Nitekim Cumhuriyetçiler, Muharrem Ertaş’ın sazında ve sözünde güzelleşen “Avşar Bozlağını” TRT’nin repertuarına almakta hiç de tereddüt etmemişlerdir.  Muharrem  Ertaş’ın   havalandırdığı   ve   aslı   Dadaloğlu’na   ait   olan dörtlükler şöyledir.

Kalktı göç eyledi Avşar elleri
Ağır ağır giden eller bizimdir
Arap atlar yakın eyler ırağı  
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir

Belimizde kılıcımız kirmani
Taşı deler mızrağımın temreni
Hakkımızda devlet etmiş fermanı
Ferman padişahın dağlar bizimdir

Dadaloğlu’m yarın kavga   kurulur
Öter tüfek davlumbazlar vurulur
Nice koç yiğitler yere serilir
Ölen ölür kalan sağlar bizimdir

        Yanık sesi, dertli sazı ile adını Türk saz ve söz  sanatının  ustalar arasına  yazdıran  ünlü  "bozlakçı"   Muharrem   Ertaş  Kırşehir'e  bağlı Yağmurlu  Büyükoba'da   doğdu.  Okumayı kendi kendi  kendine  öğrendi  ve  saz  dersleri  aldı. Yağmurlu Yusuf Usta'dan  aldığı derslerle yetişti.  300'ün   üstünde   şiir   ve   koşmayı   bozlak   haline  dönüştürdü.  Kendisinin de  muhtelif  deyişleri bulunmaktadır. Ezgileri  ile Kırşehir'in  adını  duyuran  Muharrem Ertaş'ın 8 çocuğu vardır. Oğlu Ünlü saz ve sez ustası  Neşet Ertaş,  babasının  yolunda yürüdü  ve  kırşehir'in   adını   duyurmaya   devam   etti.   Kırşehir   Belediyesi tarafından 1990 yılında şehrin  merkezine yakın  Askerlik şubesi binasının karşısına anıtı dikildi.   

 

Kırşehir | Tarihi | Coğrafyası | Ozanları | Neşet Ertaş | Foto Galeri 

Mucur | Kaman | Çiçekdağ | Akpınar | Boztepe | Akçakent